Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Spacerowa 10, 27-530 Ożarów

tel.: 15 861 10 19 , email: rejestracja@spzozozarow.pl