Ośrodek Zdrowia w Jakubowicach
Gabinet zabiegowy

Rejestracja:
tel: 15 861 25 55

mrg Maja Chuchmała
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

mgr Kłaudia Łysoniewska