Ośrodek Zdrowia w Jakubowicach
Pielęgniarka środowiskowa

Rejestracja:
tel: 15 861 25 55

mgr Maja Chuchmała
specjalista pielęgniarstwa rodzinnego