Ośrodek Zdrowia w Jakubowicach
Poradnia stomatologiczna

Rejestracja:
tel: 15 861 25 55

lek. stom. Anna Nogaj

hig. stom. Paulina Kwiecień