Zamówienia publiczne

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Data zamieszczenia: 2022.02.14

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – pobierz

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń apteki usytuowanej w budynku usługowo-handlowo-mieszkalnym na pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb rehabilitacji
ul. Spacerowa, na dz. nr ew. 1791/4 w Ożarowie.

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami – pobierz