Nowoczesny sprzęt do badań hormonalnych

W październiku 2021 zakupiliśmy: nowoczesny sprzęt do badań hormonalnych – sprzęt zwiększy dokładność i efektywność badań.

Został również zakupiony nowy aparat EKG, który będzie wykorzystywany do badania pacjentów w izolatorium.